Meniu
2018-08-09 Garažo pastato (unikalus numeris 4400-4838-6882) Vilkaviškio m. S. Daukanto g. 31 paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą - parduotuvę, neatliekant statybos darbų, projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti GARAŽO PASTATO (unikalus numeris 4400-4838-6882) VILKAVIŠKIO M. S.DAUKANTO G. 31 PASKIRTIES KEITIMO Į PREKYBOS PASKIRTIES PASTATĄ – PARDUOTUVĘ, NEATLIEKANT STATYBOS DARBŲ, projektiniai pasiūlymai.

Statinio adresas – S.Daukanto g. 31, Vilkaviškis.

Statinio esama naudojimo paskirtis - garažo pastatas.

Statinio numatoma paskirtis – prekybos (ne maisto prekių parduotuvė).

Projektuotojas "Vilkaviškio architektūros biuras" į. k.185108391, buveinės adresas J.Basanavičiaus a. 11-205,Vilkaviškis. 

Projekto vadovas Alė Gailevičienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 804.

Kontaktinė informacija: el. paštas ale.gailevičiene@gmail.com, tel. 8 342-51197.

Statytojas UAB „VIP“ nuoma.


Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilkaviškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilkaviskis.lt bei statytojo administracinėse patalpose S.Daukanto g. 31 Vilkaviškis iki 2018-08-29 (susitarus tel. 869973528).
Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti el. paštu ale.gaileviciene@gmail.com iki 2018-08-29.
Viešas susirinkimas įvyks 2018-08-29. 17.00 val. Vilkaviškio m. S.Nėries g.1 (Savivaldybės aministracijos 104 kabinete).


Pridedama:


Projektas I dalis

Projektas II dalis

Projektas III dalis

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-10 10:24:56