Meniu
Teritorijų planavimo komisijos posėdžio darbotvarkė 2017-02-22

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2017 m.  vasario 22 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Laima Nyczaj

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Opšrūtų k., Pilviškių k.v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas nustatant ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Opšrūtų k., (kadastro Nr. 3953/0007:5361), plotas – 3,1000 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP - 27918

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB - brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2017 m. vasario 14 d.