Meniu
Informacija apie rekonstruojamą statinį

Vadovaujantis STR „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus nuostatomis, informuojame visuomenę apie numatomą statinio projektavimą.


1. Statinio statybvietės adresas – Mokyklos g. 32, Alksnėnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.,

2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (7.1)


3. Projektuotojas, projekto vadovas  –  Asta Kurienė, el. p. archasta@gmail.com


4. Statytojas – Gytis Skiragis, Mokyklos g. 32, Alksnėnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.,

tel. 8 687 96 242.


5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas – Mokyklos g. 32, Alksnėnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.,  tel. tel. 8 687 96 242, nuo 2016-11-02 iki 2016-11-15 imtinai, 9-17 val. arba www.vilkaviskis.lt


6. Viešo susirinkimo atstovai pasiūlymus gali teikti el. paštu gytis.w.87@gmail.com iki 2016-11-15,  17.30 val.


7. Viešas susirinkimas numatomas 2016-11-15 Mokyklos g. 32, Alksnėnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.,  17.30 val.


PRIDEDAMA: