Meniu
Sankryžų ir pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimas/rekonstravimas šalia valstybinės reikšmės kelių Marijampolės regione projektinių pasiūlymų viešinimas

1. Projektų pavadinimas:


  • Sankryžos valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas 11,534 km rekonstravimas;
  • Sankryžos valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas 20,02 km rekonstravimas;
  • Pėsčiųjų ir dviračių tako šalia valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas 30,475–36,36 km tiesimas.

 

2. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:


Adresas – Vilkaviškio r. sav., valstybinės reikšmės magistralinis kelias A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas.


3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:


Paskirtis – susisiekimo komunikacijos, keliai.


4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo (-ų), galinčio (-ių) informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.


UAB „Kelprojektas“ projekto vadovas Genius Boruta, el. paštas genius.boruta@kelprojektas.lt , mob. tel. 8 620 39821.


5. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).


VĮ „Marijampolės regiono keliai“, Gamyklų g. 12, LT-68108 Marijampolė, el. paštas mrk@mrkeliai.lt , tel. 8 343 97870.


6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo Savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.


Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Kelprojektas“, 404 kab., I. Kanto g. 25, Kaunas, 700-1600 val., tel. 8-620 39821.


7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.


Pasiūlymus dėl projektinių sprendinių teikti projektuotojui el. paštu genius.boruta@kelprojektas.lt , arba raštu iki 2016-11-04 (adresuojant UAB „Kelprojektas“, I.Kanto g. 25, Kaunas, projekto vadovui G. Borutai)


8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).


Viešas susirinkimas vyks 2014-11-07, Vilkaviškio rajono savivaldybės salėje (S. Neries g. 1, Vilkaviškis) 1700 val.PRIDEDAMA: