Meniu
2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė 2-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas

2019 m. vasario 1 d. 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė 2-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas.

Galutinis terminas pateikti paraiškas į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą (Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius) yra 2019 m. balandžio 17 d. 14.00 val. (Vilniaus laiku).

Programa remia projektus, kuriuos kartu įgyvendina bent dvi organizacijos – partneriai iš Lietuvos ir Rusijos, ir kurių veiklos apima bendradarbiavimo per sieną iniciatyvas. Projektą gali teikti organizacijos – juridiniai ne pelno siekiantys asmenys – iš Programos teritorijos. Projektą kartu gali įgyvendinti ne daugiau nei 6 partneriai.

2-ajam kvietimui projektų paraiškos gali būti teikiamos pagal šiuos teminius tikslus (TT) ir prioritetus:

1-asis TT: Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas. Prioritetas 1.1: Istorinio ir gamtos paveldo atkūrimas ir pritaikymas, kultūros, kultūrinių tinklų kūrimo ir turizmo plėtros skatinimas.

2-asis TT: Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu. Prioritetas 2.1: Socialinės įtraukties skatinimas ir bendradarbiavimas bendradarbiavimo per sieną regione gerinant sveikatos priežiūros, socialines ir švietimo paslaugas bei vietos bendruomenės iniciatyvų rėmimas.

3-asis TT: Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas. Prioritetas 3.1: Bendradarbiavimo tarp valdžios institucijų skatinimas ir vietos bendruomenių stiprinimas.

4-asis TT: Valstybinių sienų valdymo ir sienų apsaugos, mobilumo ir migracijos valdymo gerinimas. Prioritetas 4.1: Efektyvaus sienos kirtimo proceso užtikrinimas.

Programos parama kiekvienam finansuoti patvirtintam projektui sudarys 90 proc. visų tinkamų išlaidų. 10 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų turės finansuoti patys paramos gavėjai (projekto partneriai). Programos finansavimas (parama) projektui pagal Programos 1.1, 2.1 ir 3.1 prioritetus sudarys nuo 100 000 iki 1 000 000 eurų, o pagal Programos 4.1 prioritetą – nuo 100 000 iki 2 000 000 eurų. Projektų trukmė – iki 24 mėnesių.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia: http://www.eni-cbc.eu/lr/lt/naujienos/paskelbtas-2-asis-kvietimas-teikti-projektu-paraiskas/492