Meniu
„SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO STATYBA BIRUTĖS G.,8A, VILKAVIŠKYJE“ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės.

Adresas – Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškis, Birutės g. 8

 

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Biokuro sandėlis – sandėliavimo paskirties pastatas;

Dūmtraukis – kitos paskirties inžinerinis statinys;

Esamas katilinės pastatas – kita (pagal Nekilnojamojo turto reg. centro duomenis).

 

3. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo įgalioto atstovo (-ų), galinčio (-ių) informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.

UAB „Bioprojektas“, projekto vadovas Linas Baliuckas, el. paštas info@bioprojektas.lt, mob. tel. 8 614 97 936

 

4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

UAB „Litesko“, įm. kodas 110818317, Jočionių g. 13, Vilnius, tel. (8 5) 266 7500; kontaktinis asmuo UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ technikos direktorius T. Ramanauskas, el. paštas t.ramanauskas@litesko.lt

 

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo Savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Litesko“ filiale „Vilkaviškio šiluma“, 9 kab. (Birutės g. 8A, Vilkaviškis), darbo valandomis, tel. (8 342) 52 193.

 

6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui teikti raštu iki 2014-12-08 (adresuojant UAB „Bioprojektas“, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda, projekto vadovui  L. Baliuckui).

 

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas vyks 2014-12-08, UAB „Litesko“ filiale „Vilkaviškio šiluma“ (Birutės g. 8A, Vilkaviškis),  9 kab.,  nuo 17.30 val.

 

Projektiniai pasiūlymai