Meniu
DARBOTVARKĖ 14-04-16

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdžio data: 2014 m. balandžio 16 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos kab. Nr. 104, Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, vykdantis Administracijos direktoriaus funkcijas

Vilkaviškis, Pramonės g.

Žemės sklypų, esančio Pramonės g., (pietinėje pusėje), Vilkaviškyje suformavimo bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalusis planas

Detalusis planas

Aiškinamsis raštas


Grafinė dalis


Procedūriniai dokumentai

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2014 m. kovo 27 d.