Meniu
DARBOTVARKĖ 13-11-13

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2013 m. lapkričio 13 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos kab. Nr. 104, Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

 Eimučio Inkratos įmonė  „Galvė“

Vilkaviškis, Vytauto g. 67,

Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 3963/0005:357 esančio Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., Vytauto g. 67, padalinimo į penkis sklypus, nustatant žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimą, detalusis planas

Detalusis planas

Detalusis planas - 1 dalis

 Detalusis planas - 2 dalis


2

Lina Gražulienė, Arvydas Gražulis

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Patunkiškių k.

Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 3905/0002:763 esančio Vilkaviškio r. sav.,  Šeimenos sen., Patunkiškių k., paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą, nustatant rekreacinės teritorijos būdą, trumpalaikio poilsio statinių statybos pobūdį, bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo, detalusis planas

Detalusis planas

Grafinė dalis


Procedūrų dokumentai

 

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2013 m. lapkričio 5 d.