Meniu
Maudyklose vanduo – tinkamas maudytis

Rugpjūčio 7 d. buvo atlikti maudymosi vietų vandens tyrimai. Įvertinus Vilkaviškio savivaldybėje stebimų maudymosi vietų (Vištyčio ir Paežerių ežero) vandens tyrimų duomenis, nustatyta, kad vandens kokybė atitinka higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus maudymosi vietų vandens kokybės reikalavimus ir nekelia grėsmės sveikatai.

 

 

                             Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija