Meniu
Žemės ūkis

 

 

AKTUALI INFORMACIJA


 

Parama asbestinių stogų dangos keitimui.


Vasario 1 d. – kovo 12 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo  plėtros 2014 – 2020 m. programos veiklą  „Asbestinių stogų dangos keitimas“.  Paraiškas kiekvieną darbo dieną galima pateikti Marijampolėje, Nacionalinės mokėjimo agentūros skyriuje (Gamyklų g. 1 ), arba  vasario 12, 19, 26 dienomis   nuo 9 val.  iki 12 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje 202 kabinete.

Savarankiškai paraiškas pateikti galima elektroniniu būdu, naudodamiesi ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu:

https://zumis.lt

Nacionalinės mokėjimo agentūros išsami informacija apie paramos teikimą:

 

https://www.nma.lt/15568

 

Kviečiame teikti paraiškas paramai investicijoms į žemės ūkio valdas gauti

Ūkininkų įsipareigojimų kalendorius neleis pamiršti svarbiausių darbų datų

2018 metais renkamos paraiškos

  


ŪKININKŲ ŪKIO, ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ REGISTRAVIMAS


 

Lietuvos Respublikos  Ūkininko ūkio įstatymas

Ūkininkų ūkių registro nuostatai

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai

Prašymas įregistruoti ūkininko ūkį

 

Ūkininkų ūkio registravimo, pažymėjimų išdavimo valstybinė rinkliava – 5,70 Eur.


Mokėjimo rekvizitai:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Įmokos kodas – 53039

Įmokos paskirtis –  už ūkininkų ūkio registravimą

  ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ DEKLARAVIMAS

 

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo taisyklės 2018 metams patvirtintos 2017m. lapkričio 29 d. Kada tiksliai prasidės šių metų paraiškų rinkimas, bus nustatyta atskiru žemės ūkio ministro įsakymu. Tuo tarpu deklaravimo pabaigos data numatyta taisyklėse ­– einamųjų metų birželio 6 d. O pavėluotos deklaravimo paraiškos bendra tvarka bus priimamos iki liepos 1 d. už kiekvieną pavėluotą dieną išmokos sumą mažinant 1 proc.

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016 – 2020 metų  tiesioginių išmokų administravimo  bei kontrolės taisyklės.


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos paruoštos tiesioginių išmokų įsipareigojimų įgyvendinimo 2018 m. gairės, kuriose išdėstytos aktualiausios naujovės, svarbiausi įsipareigojimai, terminai bei datos siekiant sėkmingai įgyvendinti tiesioginių išmokų reikalavimus.

Tiesioginių išmokų įsipareigojimų įgyvendinimo 2018m. gairės.
 

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ DYDŽIAI:

 

Tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų pasėlius Eur/ha

 

62,78

pagrindinė išmoka

56,25

išmoka už pirmuosius hektarus, kuri mokama už pirmuosius 30 ha

49,22

žalinimo išmoka

41,99

susietoji išmoka už baltyminių augalų plotus

45,82

išmoka jaunajam ūkininkui, kuri mokama už pirmuosius 90 ha

17,86

susietoji  išmoka už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus

81,17

susietoji išmoka už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai

41,99

atsietoji išmoka už baltyminius augalus

208,67

susietoji išmoka už daržoves, auginamas uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose)

381,80

susietoji išmoka už daržoves, auginamas atvirajame grunte

225,55

susietoji išmoka už vaisius ir uogas

 

Tiesioginės išmokos už gyvulius  Eur/vnt.


212,00

Atsietoji specialioji išmoka už bulius

111,00

Atsietoji išmoka už karves žindenes

3,15

Susietoji išmoka už ėriavedes

3,15

Už pieninę karvę

15,30

Nacionalinė parama už pieną

5,79

Už bičių maitinimą 1/šeimai

11,58

Už bičių maitinimą 1/šeimai ekologinės gamybos ūkiuose


 

Jei pareiškėjui bendra priskaičiuota pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, išmokos jaunajam ūkininkui, žalinimo, susietosios paramos už gyvulius ir plotus suma viršija 2 000 eurų, yra taikomas 1,388149  proc. sumažinimas, t. y. bendros. priskaičiuotos sumos dalis, kuri viršija 2 000 eurų ribą, mažinama 1,388149  proc

 

2017 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžiai

Tiesioginių išmokų ir susietos paramos už deklaruotus plotus 2017m. dydžiai


Atsietos nuo gamybos išmokos už bulius

Atsietos nuo gamybos išmokos už karves žindenes

Susietoji parama už ėriavedes

Papildomas bičių maitinimas

Išmokų dydžiai 2017 metams

Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną 

 

 


 

EKOLOGINĖ GAMYBA


Ekologinis ūkininkavimas

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės “Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės

Ekologinės gamybos veiklos žurnalas

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklės


Paramos dydis:

 

Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

 • javus – 218 Eur už 1 ha;
 • javus pašarams ‒ 232 Eur už 1ha;
 • javus, daugiametes žoles sėklai – 273 Eur už 1ha;
 • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1ha;
 • daugiametes žoles – 176 Eur už 1 ha;
 • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
 • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 487 Eur už 1 ha;
 • uogynus ir sodus – 518 Eur už 1 ha.

 

Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

 

 • javus – 238 Eur už 1 ha;
 • javus pašarams ‒ 247 Eur už 1 ha;
 • javus, daugiametes žoles sėklai – 298 Eur už 1 ha;
 • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1 ha;
 • daugiametes žoles – 182 Eur už 1 ha;
 • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
 • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 516 Eur už 1 ha;
 • uogynus ir sodus – 534 Eur už 1 ha.
 

 

PASĖLIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMAS:


Ūkininkai turi galimybę savo pasėlius drausti  nuo krušų, audrų, liūčių bei iššalimų. Prie draudimo populiarėjimo prisideda ir Lietuvos Respublika su Europos sąjunga, kompensuodamos draudimo įmokų dalį.

Pasėlių draudimo įmokos dydis priklauso nuo draudžiamo augalo, laukų dydžio ir vietovės, draudžiamų rizikų bei pasirinktos pasėlių vertės. Įmokos, ūkininkų patogumui, išskirstomos metų eigoje.

 

www.paseliudraudimas.lt

Lietuvos kaimo Plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių  ir augalų draudimo įmokų kompensavimu , įgyvendinimo taisyklės

Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklės 


 

GYVŪNŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMAS:


Ūkinių gyvūnų laikytojai  apdraudę  savo gyvulius  nuo  užkrečiamųjų ligų, patvirtintų  Pasaulinio gyvūnų sveikatos organizacijos gyvūnų ligų sąraše, dėl kurių turi būti išnaikinti visi (100 proc.) į rizikos grupę susirgti šia liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai ir kurių protrūkio  faktą oficialiai pripažįsta  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

 

Sumokėtos draudimo įmokos sumos numatoma  kompensuoti iki 65 proc. , neviršijant taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuotos maksimalios kompensuotinos sumos.

Lietuvos kaimo Plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu , įgyvendinimo taisyklės 

 


 

NUOSTOLIŲ DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ – GALVIJŲ TUBERKULIOZĖS, GALVIJŲ BRUCELIOZĖS, ENZOOTINĖS GALVIJŲ LEUKOZĖS – ŽIDINIO GALVIJŲ BANDOJE SUNAIKINIMO ĮVERTINIMAS IR ATLYGINIMAS


Priemonė skirta suteikti valstybės pagalbą gyvūnų savininkams, patyrusiems nuostolius, už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų paskerstus galvijus, prarastas pajamas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) taikytų apribojimų ir draudimų, sunkumų, įsigyjant naujų galvijų

Paramos gali kreiptis juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie turi nuosavybės teisę į galvijus, priverstinai paskerstus naikinant užkrečiamąsias ligas ir kurie verčiasi pirmine žemės ūkio gamyba. Juridiniai asmenys turi atitikti reikalavimus, keliamus mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Teikiamos paramos dydis. Galvijų savininkui 100 procentų atlyginami nuostoliai, jei galvijų savininkas, vykdydamas VMVT nurodymus, ėmėsi priemonių, kad užkrečiamosios ligos – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinys jam nuosavybės teise priklausančioje galvijų bandoje būtų sunaikintas, ši užkrečiamoji liga neišplistų, ir įvykdė VMVT nurodymą paskersti galvijus. Nuostolių atlyginimo dydis gali būti sumažintas žemės ūkio ministro įsakymu, atsižvelgiant į einamaisiais metais valstybės pagalbai pagal šias taisykles skirtas lėšas.


Taisyklės.

Prašymas atlyginti nuostolius

Duomenų patvirtinimo deklaracija valstybės pagalbai gauti už nuostolius dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – galvijų bandoje sunaikinimo


TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMAS:

 

Savivaldybės administracijoje registruojama traktoriai, savaeigės žemės ūkio ir kitos savaeigės mašinos, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekabos ir puspriekabės.

 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės

Žemės ūkio technikos registravimo valstybės rinkliavos dydžiai

Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos pirkimo–pardavimo sutartis

 

 MELIORACIJA


Prašymas  melioracijos statinių remontui

Prašymas kūdros kasimui

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-22 15:50:27