icon-sitemap

    Ar žinote kad...

    Prieš 80 metų pasirodė A. Vaičiulaičio romanas „Valentina“, už kurį Sakalo leidykla paskyrė premiją, išleista apysaka „Mūsų mažoji sesuo“.
    Prieš 50 metų išleista jo padavimų ir legendų knyga „Gluosnių daina“, už kurią paskirta V. Krėvės literatūrinė premija.
    Prieš 30 metų išleista novelių ir apsakymų rinktinė „Vidurnaktis prie Šeimenos“, už kurią paskirta Lietuvių rašytojų draugijos premija.

Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba Bibliotekos pažangai 2